Bus # 7 - Asker & Bærum South

Morning route

07.45 SYVERSTAD

Slemmestadvn

07.47 VETTRE 
07.49 ASKERHALLEN

Langenga, Bleikervn

07.53 ASKER BUSS TERMINALEN

E-18

08.03  LANDØYA
08.05 NESÅSEN
08.06 NESBRU
08.10 SLEPENDEN
08.13 KJØRBOKOLLEN
08.15 BLOMMENHOLM BY E-18
08.22 BLOMMENHOLM SCHOOL
08.27 PRESTEVEIEN      
08.35 O.I.S – Gml Ringeriksvn

Afternoon route

15.15 OIS
15.21 PRESTEVEIEN
15.25 BLOMMENHOLM SCHOOL
15.27 BLOMMENHOLM BY E-18
15.29 KADETTANGEN 
15.30 KJØRBOKOLLEN
15:35 SLEPENDEN
15.35 NESBRU
15.36 NESÅSEN
15.40 LANDØYA
15.47 VETTRE
15.49 ASKERHALLEN
15.51 ASKER BUS TERMINAL

Gasta Design